Accomodation

meli_salinas.jpg           

 

 

 

    Melia Salinas Hotel 

   

 

apartamentos_celeste.jpg    

 

 

 

    Apartamentos Celeste 

 

 

oceano_apartments.jpg

 

 

 

 

       Aparthotel Oceano   

 

 

alizes_du_s.jpg

 

 

 

 

       Les Alizés du Sahara   

 

 

santa_rosa_club.jpg

  

  

 

 

       Santa Rosa Club